Goedkoopste in de regio
Leukste assortiment
Betaal eenvoudig online of bij afhalen
1
Selecteer je favoriete pop
2
Betaal eenvoudig online of pas bij levering
3
Haal de pop af op het gewenste tijdstip

Privacybeleid Blaasop.nl

Met het accepteren van onze cookies of het invullen van formulieren hebben wij de verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Indien je niet akkoord bent gegaan met het plaatsen van niet-functionele cookies zullen wij geen persoonsgegevens van jou verzamelen als je deze niet expliciet aan ons verstrekt via de website (door bijvoorbeeld een formulier in te vullen).

Op deze pagina vertellen we of gegevens van je verwerken, welke gegevens dat zijn en voor welke doeleinden wij ze verwerken. Op iedere pagina van de website verschijnt een cookie-pop-up-banner zolang je nog geen keuze hebt gemaakt over het plaatsen van niet-functionele cookies. Zolang je nog geen keuze hebt gemaakt, of als je ‘niet akkoord’ hebt gekozen, verwerken wij geen persoonsgegevens van jou. Formulieren waarin je jouw persoonsgegevens zelf invult en naar ons toestuurt zijn hierop uiteraard een uitzondering. Heb je op ‘akkoord’ geklikt maar wil je toch liever niet dat wij gepseudonimiseerde gegevens van jou verwerken? Dan vind je daarvoor op iedere pagina van onze website linksonderin een bruin strookje. Als je hier met je muis overheen gaat verschijnt het woord ‘cookies’. Door hierop te klikken stellen wij jou in staat om opnieuw een keuze te maken over het plaatsen van niet-functionele cookies.

Cookies

De niet-functionele cookies die wij plaatsen verzamelen gepseudomiseerde gegevens die ons inzicht geven in onze bezoekers, zodat wij onze website en diensten hierop kunnen afstemmen. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Dit doen wij alleen als je ons hier toestemming voor hebt gegeven door op ‘akkoord’ te drukken. Om je volledig voor Google Analytics uit te schrijven kun je gebruik maken van DEZE add-on voor je browser.

Hotjar

Naast het eventuele gebruik van Google Analytics maken wij gebruik van HOTJAR. Echter, dit hebben wij zo ingesteld dat we geen persoonsgegevens van je hoeven te verwerken. Alle opties die bijvoorbeeld volgen wat je typt staan uitgeschakeld en zullen dat ook altijd blijven.

Onze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens, waarom en wanneer wij gebruik mogen maken van uw persoonsgegevens, hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren en of, en zo ja, met wie wij uw gegevens delen. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

“Persoonsgegevens” en “verwerken”

Met het begrip “persoonsgegevens” wordt de informatie bedoeld waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens verwoord met het begrip “verwerken”.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens direct van u zelf, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website.

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens mogen slechts verwerkt worden wanneer wij daar een grondslag voor hebben. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebben wij de volgende grondslagen:

Klanten

Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de overeenkomst die wij met u of uw bedrijf sluiten. Daarnaast rust op eventuele factuurgegevens de wettelijk verplichting om deze te verwerken. Als laatste hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw contactgegevens. Zonder deze gegevens zouden wij geen toekomstige of oud klanten kunnen benaderen.

Sollicitanten

Wij vragen uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Zonder sollicitaties zou de continuïteit van ons bedrijf in gevaar kunnen komen.

Contactformulier website

Wij vragen uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Overig

Wij vragen uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Daarnaast zijn de persoonsgegevens in zakelijk context noodzakelijk voor de overeenkomst die wij met u sluiten. In alle andere gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Zonder deze verwerkingen kunnen wij met relaties die voor ons noodzakelijk zijn geen contact meer opnemen. Het verwerken van eventuele factuurgegevens is een wettelijke verplichting.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk. Wij hebben dan ook de volgende bewaartermijnen vastgesteld welke mede zijn bepaald door wettelijke verplichtingen.

Klanten

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van de overeenkomst. Na het beëindigen van de overeenkomst worden uw contactgegevens nog bewaard voor de duur van ten minste 7 jaar in verband met de factuur bewaarplicht.

Sollicitanten

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel één (1) maand. Met uw toestemming bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal één (1) jaar.

Contactformulier website

Wij bewaren uw persoonsgegevens 1 jaar.

Overig

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk. Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van het zakelijke contact dan wel dat de relatie die wij met u hebben relevant is voor ons kantoor. Financiële gegevens worden zeven (7) jaar bewaard.

Wie ontvangen uw persoonsgegevens

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met ons online-marketingbureau en webdevelopment bureau NeoSEM en Suite Seven BV. Financiële gegevens worden gedeeld met onze boekhouders. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden opgeslagen in ons CRM systeem. Wanneer een wettelijke verplichting daartoe bestaat, kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met een toezichthouder of andere instantie.

Beveiliging

Wij dragen zorg voor de beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Met onze verwerkers hebben wij Verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen zullen wij hier melding van maken. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan onze website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, zijn van u persoonlijk. Daarom heeft u de volgende rechten:

Het recht om uw toestemming in te trekken

U heeft het recht om de toestemming die u heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere rechtsgrond, uw persoonsgegevens niet langer verwerken.

Recht van inzage, rectificatie en gegevenswissing.

Op uw verzoek zullen wij u meedelen of er iets, en zo ja wat, er met uw persoonsgegevens is gebeurd. Wij zullen u dan informatie geven over de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van uw persoonsgegevens. Ook zullen wij u zo mogelijk meedelen welke periode uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en/of op basis waarvan die periode wordt bepaald.

Mocht het zo zijn dat wij onjuiste persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u het recht om deze door ons te laten aanpassen, te verbeteren of aan te vullen.

U heeft het recht om de gegevens die wij van u verwerken te laten wissen door ons. Voordat wij tot het wissen van uw persoonsgegevens overgaan moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft als betrokkene het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer u bijvoorbeeld vindt dat wij niet de juiste persoonsgegevens van u verwerken of wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt terug te krijgen. Wanneer het mogelijk is kunnen wij deze verstrekte persoonsgegevens ook rechtstreeks doorsturen naar een andere partij wanneer u hier om verzoekt.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit bezwaar moet u onderbouwen waarom u een belang heeft bij het niet langer verwerken van uw persoonsgegevens.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wilt u gebruik maken van uw rechten? Neem dan contact met ons! Wanneer een verzoek bij ons binnen komt met betrekking tot bovenstaande rechten, moeten wij nagaan door wie zo’n verzoek wordt gedaan. Dit doen wij door van u een kopie te vragen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. De pasfoto op het identiteitsbewijs mag wordt afgeschermd. Wij behandelen alleen verzoeken die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Vragen

Heeft u nog vragen of zijn zaken onduidelijk? Neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op:

Blaasop.nl
Kallenbroekerweg 16
3771 DE Barneveld
T: 06 – 30 13 43 07
E: info@blaasop.nl

Vastgesteld op: 11-10-2020

Hulp nodig?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Contact opnemen